Hitta ditt sanna jag och lev fullt ut

Free spots

Yes

Price

10,00 €

Vem är jag, hur känner jag mig, vad klarar jag av och hur pratar jag med och om mig själv? Grunderna till vårt välmående ligger i en sund självbild och självkänsla samt ett självförtroende i balans. På den här kurskvällen pratar vi tillsammans om självbild, självkänsla och självförtroende. Hur livet, händelser och människor formar oss och hur vi hittar tillbaka till vårt sanna jag och vågar leva det liv vi vill leva. Fullt ut. Du får praktiska verktyg att ta till för att stärka din självkänsla.

Free spots

Yes

Price

10,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Anita Snellman

Dates

04.04.2023 - 04.04.2023

Tuesday 18:00-19:30

Lessons: 2  (1 times)

Location

Zachariasskolan - Modersmål 1013
Seminariegatan 28, 66900 NYKARLEBY