Trauma i vårt samhälle

Free spots

Yes

Price

15,00 €

Finlands historia är starkt påverkad av vår krigstid. Krigets följder är ännu idag synliga i vårt samhälle. Sätten vi relaterar till andra människor samt våra egna anknytningsrelationer kommer ända från krigstiden, och därifrån ursprungda obehandlade trauman, som förts över från och under kriget.

Vad är trauma och hur tar det sig uttryck i vårt samhälle? Vad behöver vi vara medvetna om och hur kan vi skydda oss från generations överskridande trauman? 

Free spots

Yes

Price

15,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Iina Mäkipelto

Dates

12.10.2023 - 12.10.2023

Thursday 18:30-20:00

Lessons: 2  (1 times)

Location

Bibliotek - Nykarleby stadsbibliotek, Asta-salen
Topeliusesplanaden 10, 66900 Nykarleby