Kantlax - en kustby (våren 2024)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Vi fortsätter vår forskning och dokumentation av bl.a. följande teman, inklusive digitalisering av nytt och äldre material:

1. Sommarstugor och fiskarkojor, inklusive intervjuer

2. Studier av gamla handskrivna kartor: namn på platser

3. Skolor och utbildning genom tiderna

Kantlax byaforskare har redan publicerat 6 böcker och planerar innehåll för följande publikation. Välkommen med både gamla och nya byaforskare! 

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Valfrid Back

Tidpunkt

18.01.2024 - 11.04.2024

Torsdag 13:00-15:00

Lektioner: 16  (6 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Övriga utrymmen - Kantlax byagård
Kantlaxvägen 270, 66970 Hirvlax