Grundkurs i Psykiska första hjälpen®1, Psykisk hälsa som livskunskap

Lediga platser

Ja

Kursavgift

55,00 €

Psykiska första hjälpen är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade varumärke.

Utbildningen är lämplig för alla som är intresserade av att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa.

 

Du som deltar i psykiska första hjälpen-utbildningen får:

- information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
- verktyg att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa
- kunskaper i hur man klarar motgångar i livet
 

Utbildningen har fem delar:

 

1.          Psykisk hälsa är en del av välbefinnande och hälsa

2.          Känslokompetens

3.          Livshantering

4.          Mänskliga relationer och växelverkan

5.          Psykisk hälsa och vardagsfärdigheter

     

Kurslitteratur ; livskunskap för psykisk hälsa

 

Utbildningen innehåller föreläsningar och smågruppsdiskussioner. Deltagarna erhåller ett kursintyg som kräver 100% närvaro.

 

Anmälan senast 27.10 pga. bokbeställning. 40 € för kurslitteratur, ingår inte i kursavgiften.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

55,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann-Charlott Rastas, Camilla Roslund-Nordling

Tidpunkt

06.11.2023 - 14.11.2023

Måndag 17:30-20:30
Tisdag 17:30-20:30

Lektioner: 16  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Mån 06.11.2023 17:30-20:30
Tis 07.11.2023 17:30-20:30
Mån 13.11.2023 17:30-20:30
Tis 14.11.2023 17:30-20:30

Plats

Zachariasskolan - Modersmål 1013
Seminariegatan 28, 66900 NYKARLEBY